Garanti

Alla GIORGIO MARTINO klockor garanteras av GIORGIO MARTINO under en period av 6 månader från inköpsdatumet enligt villkoren i denna garanti. GIORGIO MARTINO garantin täcker material- och tillverkningsfel.

Klockan kommer att bytas ut utan reparationsavgifter under garantiperioden, om klockans urverk, visare och urtavla visar sig vara defekta i material eller utförande vid normal användning.

Garantin täcker inte: Skador till följd av felaktig hantering, bristande skötsel, olyckor eller normalt slitage Vattenskada såvida den inte är markerad som vattentät. Denna garanti är ogiltig om klockan har skadats av olycka, vårdslöshet, obehörig service eller andra faktorer inte på grund av defekter i material eller tillverkning.

Kontakta oss helt enkelt via e-post så tar vi hand om eventuella problem du har så snabbt som möjligt.